Teamcoaching

Teamcoaching
Teamcoaching kan worden ingezet in teams die het samenwerken willen optimaliseren. Organisaties die toe willen werken naar zelfsturende of zelforganiserende teams maken vaak gebruik van Teamcoaches.  Wie de zelfstandigheid, de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet aansturen op goede interactie binnen het team.

Een coach van buitenaf inzetten heeft een aantal voordelen: de coach is onafhankelijk, heeft een open kijk op de situatie, heeft geen verborgen agenda en kan vanuit die positie werken aan
gezamenlijke teamdoelen.

Coachen is een stijl van begeleiden die er op is gericht anderen in beweging te laten komen. Voorwaarde voor coaching is dat mensen zelf willen leren en eventueel veranderen. Ook is overeenstemming over wat men* wil bereiken met coaching van belang (*management en teamleden).

Coaching is een proces aangaan. Coaching richt zich op reflectie, stilstaan bij wat er speelt, bewustzijn vergroten en inzichten verkrijgen en vervolgens anders handelen.

Als teamcoach zie ik onder andere onderstaande punten tot de taak van coach:
· teamleden bewust maken van hun eigen gedrag en het effect daarvan op de samenwerking;
· teamleden verantwoording laten nemen en eigenaarschap creëren 
· het vergroten van de verantwoordelijkheden van de teamleden;
- ontwikkeling in gang zetten van eigen belang naar team en organisatiebelang
· het ontwikkelen van vaardigheden bij de teamleden om efficiënt samen te kunnen werken;
· vormgeven aan zelfsturing van medewerkers zodat ze kritischer en actiever worden in denken en handelen.Christel van Egmond | Glimmen (Groningen) | 06 25363455 | 050 5735331


Bookmark and Share

95083 bezoekers (147286 hits) sinds 25-11-2012