Wie geeft de begeleiding

Christel van Egmond

Mijn naam is Christel van Egmond (1961). Ik heb eerst jaren in de hulpverlening gewerkt als maatschappelijk werker. Daarna heb ik leiding gegeven aan diverse afdelingen. Tijdens het werk als leidinggevende merkte ik dat ik vooral tot mijn recht kwam als er in de individuele- of team- aansturing iets moest veranderen. Ik heb daar uiteindelijk, na eerst jaren les te hebben gegeven bij de Hanzehogeschool in Groningen, in 2005 met veel plezier en inzet mijn vak van gemaakt.

Opleidingen: Ik heb in de loop der jaren diverse opleidingen gedaan en blijf me regelmatig bijscholen. Enkele voorbeelden van opleidingen die ik heb genoten zijn; de opleiding tot Coach, de opleiding tot Supervisor , opleiding voor Transactionele Analyse, Opleiding tot trainer en docent.

Aangesloten bij diverse Beroepsorganisaties
Ik ben geregistreerd als Supervisor en als Coach bij de LVSC, Landelijke vereniging voor Supervisie en Coaching. Ik ben daarnaast lid van de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse, NVTA .

Coaching zowel Individueel als voor een  team
Binnen werksituaties heb ik veel mensen individueel begeleid. Sinds 2005 doe ik dat ook vanuit mijn eigen bedrijf. De grootste groep mensen die ik de afgelopen jaren, met succes en tevredenheid  heb begeleid, zijn mensen werkzaam in het sociaal domein,  en beginnend leidinggevenden.

Naast individueel begeleiden heb ik de afgelopen jaren ook teams gecoached, heb ik teambuildings-activiteiten verricht en heb ik, na analyse, advies gegeven om teams beter te laten functioneren. Leidinggevenden heb ik gecoached in hoe zij door andere aansturing het team zelfsturend kunnen krijgen. 
Ook begeleid ik intervisiegroepen. Doordat ik geregistreerd supervisor ben kan men de door mij gegeven intervisiemomenten opgeven als reflectiepunten t.b.v. de beroepsregistratie. Deelnemers ontvangen in dat geval van mij een verklaring.

Therapie
In de periode dat ik in de uitvoerende hulpverlening werkzaam was (1983-1998) heb ik mij gespecialiseerd in hulp aan mensen die ernstig getraumatiseerd zijn in hun jeugd (mishandeling, seksueel misbruik).
Hoewel ik mij  voornamelijk richt op coaching komen er nog steeds mensen in mijn praktijk voor therapie gericht op verwerking van hun vaak heftige verleden.

Kenmerkende eigenschappen
Doelgerichtheid en humor zijn voor mij belangrijke items.
Verdere kenmerkende eigenschappen van mij zijn:
direct, energiek, flexibel, spontaan, persoonsgericht en resultaatgericht.
Ik zie het als een uitdaging om een aanbod te bieden wat specifiek is toegesneden op de vraag van de cliënt.
Ik hou van een uitdaging en het mag best wat schuren of weerstand gevenChristel van Egmond | Glimmen (Groningen) | 06 25363455 | 050 5735331


Bookmark and Share

96260 bezoekers (148982 hits) sinds 25-11-2012