Werkwijze

Verschillende methoden
Ik werk met verschillende methoden en kijk per persoon en vraag wat het meest bij de cliënt/coaché past.

De Transactionele Analyse (TA) vormt voor mij echter een belangrijke basis waar vanuit ik werk. De TA is een directieve methode die zowel op inzicht werkt als ook een gedragsmatige aanpak behelst.

TA is toepasbaar binnen therapie, trainingen en organisatie-advisering en begeleiding.

De TA biedt verschillende methoden en technieken waarmee je de communicatie tussen mensen snel inzichtelijk kunt maken. Overal waar behoefte bestaat aan het begrijpen en beïnvloeden van mensen, van interacties en processen tussen mensen is TA goed toepasbaar. TA is een persoonlijkheidstheorie waarmee je, voor iedereen begrijpbaar, snel een beeld krijgt hoe mensen psychologisch gestructureerd zijn. Daarnaast is TA een communicatietheorie. TA wordt daarom in de psychotherapie gebruikt maar ook binnen coaching en als instrument binnen het managen van organisaties. Kenmerkend voor TA is werken op basis van een contract. (zie ook www.nvta.nl).


[Team]coaching
Bij  het coachen van teams, of  bij ondersteunen van leidinggevende die problemen dan wel puzzels ondervinden bij het aansturen van hun teams, maak ik veel gebruik van de theorieën en praktische handvatten van  Rudi Van Damme, Martijn Vroemen en Marijke Lingsma. [ bekend van boeken als " aan de slag met teamcoaching"]. Mijn ervaring is dat in deze theorieën  snel voor een ieder inzichtelijk maakt waar de knelpunten zitten. Deze boeken zitten vol praktisch uitvoerbare handel-alternatieven.
Daarnaast maak ik veel gebruik van de visie en overtuigingen van Stephen Covey [ bekend van " de zeven eigenschappen van effectief leidinggeven”]  Zijn mensvisie en visie op leidinggeven spreekt mij zeer aan en ook in zijn ideeën zitten veel toepasbare [hulp] middelen voor leidinggevenden die ik coach.

Naast bovenstaande maak ik o.a. ook gebruik van methodes uit de Oplossingsgerichte therapie, Systeemtherapie, de Traumahulpverlening en de Gestallt therapie.
Ik werk niet alleen verbaal. Naast gesprekken zal ik ook soms huiswerkopdrachten geven of gebruik maken van creatieve werkvormen. Uitgangspunt blijft voor mij te allen tijde de vraag van de cliënt/coaché. De cliënt, supervisant  of coaché in zijn of haar kracht zetten en het eigen probleemoplossend vermogen  vergroten dan wel aanboren is één van mijn basisuitgangspunten.

Eerst een oriëntatiegesprek
In het eerste oriënterend gesprek wil ik een beeld krijgen van deze vraag en de wensen van de cliënt. Samen bekijken we of er voldoende basis is voor een vruchtbare samenwerking. Gaan we met elkaar verder dan zal ook een doelstelling geformuleerd worden. De vraag van de cliënt bepaald voor een groot deel de werkvorm en de duur van de hulp. Over het algemeen stopt de hulp zodra het doel bereikt is. Er wordt gestreefd naar kortdurende hulp.Christel van Egmond | Glimmen (Groningen) | 06 25363455 | 050 5735331


Bookmark and Share

95081 bezoekers (147284 hits) sinds 25-11-2012